Loader
UPU tổ chức diễn đàn về an ninh mạng trong lĩnh vực bưu chính

UPU tổ chức diễn đàn về an ninh mạng trong lĩnh vực bưu chính

Ngày 25/4/2024, UPU đã tổ chức Diễn đàn về an ninh mạng trong lĩnh vực bưu chính, trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) tại Bec-nơ, Thụy Sỹ từ ngày 22-26/4/2024.


Loading...